Historias do MIR


Esta é unha recompilación de artigos escritos por diversas persoas que pasaron pola experiencia de facer o MIR. Neles contan a súa experiencia e dan consellos ás persoas que veñen atrás. Van organizados polo ano en que a persoa fixo o MIR, seguidos da data en que foi publicado, para contextualizar os consellos ao momento do estudo do MIR ao que se refiren.


PERSOAS QUE SE PRESENTARON AO MIR 2013


PERSOAS QUE SE PRESENTARON AO MIR 2014


PERSOAS QUE SE PRESENTARON AO MIR 2015