Información oficial do MIR 2015

Hoxe o Ministerio de Sanidade español acaba de sacar unha nota de prensa sobre a oferta de formación sanitaria para a convocatoria 2014-2015. Isto é, as novidades sobre a próxima convocatoria do MIR, EIR, FIR, PIR, BIR, RFIR e QIR. A seguir destácovos o máis importante a respecto do MIR, que é o tema que nos compete.

Esta é a nota de prensa oficial publicada na web do Ministerio, que podedes consultar premendo nesta ligazón.

DATA

A data provisional do MIR é o sábado, 31 de xaneiro de 2015. Aínda que nunha situación moi excepcional podería haber unha modificación de última hora, é a data prevista que podemos tomar como definitiva.

«El calendario aprobado por la Comisión de Recursos Humanos prevé que las pruebas de acceso se celebren el sábado 31 de enero de 2015.»

TRONCALIDADE

Como xa dixen no artigo sobre o Real Decreto, esta convocatoria NON está afectada pola troncalidade.

«De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición transitoria novena del RD 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, esta norma no es de aplicación en esta convocatoria.»

PRAZAS

Haberá 6.102 prazas, das cales 5.979 son ofrecidas en réxime de residencia e 123 en réxime de alumnado. Isto supón case un 1% de redución a respecto das prazas ofrecidas na anterior convocatoria.

PREGUNTAS DE EXAME

Mantense como nos anos anteriores, 225 preguntas de escolla múltipla (5 opcións, 1 soa resposta correcta) máis 10 de reserva e unha duración de 5 horas.

NOTA DE CORTE

A nota de corte mantense nos 35% da media das 10 mellores. Tomando como referencia os datos do MIR anterior, a nota de corte suporía ter como mínimo 67 preguntas netas.

«Se consolida establecimiento de una nota de corte introducida en la convocatoria 2012-2013, que para esta convocatoria se fija en el 35% en todas las titulaciones. Se entenderá que superan la prueba los aspirantes cuya valoración particular del examen sea igual o superior a ese 35% de media de los diez mejores. El resto de aspirantes serán eliminados y no obtendrán número de orden.»


RESERVA PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL

Mantense a reserva de 7% das prazas para persoas cunha discapacidade igual ou maior a 33%.

EXTRACOMUNITARIOS

A cota para persoas procedentes de fóra da Unión Europea limitarase a 4% nunha única volta. A porcentaxe é a mesma que na convocatoria anterior, a novidade vén en que non terán unha segunda volta para que aquelas persoas que superaron a nota de corte mais quedaron fóra da cota poidan optar a aquelas prazas que queden desertas ao acabar as adxudicacións. Haberá moitas persoas sen praza, e moitas prazas sen persoa.

Alén disto, precisarán ter a correspondente autorización de residencia ou de estancia por estudos, e un diploma de coñecemento de lingua castelá equivalente a un C1 ou un C2.

1 comentario:

  1. Non entendo por que non deixan escoller praza aos extracomunitarios que queden fóra. Media España ten grandes médicos de familia en formación grazas a eles. Algúns hospitais van quedar desertos. Seméllame o colmo da inxustiza.

    ResponderEliminar