Día 76: Exame de Médica 3

Nunca vos pasou iso de que, despois dunha desgraza, comeza unha serie de sucesos desafortunados? Como ese momento en que estás a lavar a louza, cáeche un prato e escacha, e cando o vas recoller córtaste, e do corte incorpóraste de golpe e bates coa cabeza contra unha esquina...

Pois a Derma foi o prato que me caeu ao chan e o exame de Médica 3 de hoxe foi o golpe na cabeza.

Sacaron unha plantilla, pero ten unha parte mal corrixida, entón até que saquen a plantilla definitiva non saberei as preguntas que teño ben ou mal. E mesmo que a saquen, non estou seguro de se vela ou agardar que me chegue a nota.

Non sei. Dóeme a cabeza.

Ningún comentario:

Publicar un comentario