Comparación das prazas do MIR 2014 e MIR 2015 en Galiza

Se o ano pasado fixera un artigo coa adxudicación de prazas do MIR 2014 en Galiza, e este ano fixen o mesmo coa adxudicación de prazas do MIR 2015, que é o que falta? Pois efectivamente, unha comparación entre ambos.

Primeiro de todo, a táboa. As columnas MIR 2014 e MIR 2015 están dividida en dúas, sendo o primeiro número o número de prazas da especialidade, e o segundo o número do posto da última persoa que colleu esa especialidade, sempre referíndonos ao conxunto de Galiza. A columna Diferenza é unha simple resta, os números do MIR 2015 menos os do 2014. Cando esa diferenza é negativa quere dicir que diminuíu o número de prazas nese valor ou que se escolleu a última praza ese número de postos antes. Nese caso a cela aparece en vermello. Cando a diferenza é positiva é que aumentou o número de prazas ou baixou o posto en que se escolleu a última praza, e a cela aparece en verde. Cando a diferenza é 0, a cor da cela é branca, e cando a especialidade foi retirada da oferta é negra. Nos casos en que no MIR 2014 as últimas prazas ficaran vacantes e este ano non, como non se pode restar, o valor da diferenza é o posto en que se colleu a última praza en 2015. Entendido? Pois adiante!


Chama moito a atención que este ano non houbese prazas vacantes. Se botades contas vedes que en 2014 houbo 306 prazas no total, e este ano 303. Non é que houbese unha redución drástica. Non entendo esa urxencia por coller unha praza. Pode ser pola crise? Pode ser polo medo á troncalidade? Pode ser da NASA ou doutra galaxia? Pode ser causa das gafas que eu non mire ben?

Algúns titulares que podemos tirar da táboa:
  • Desapareceu unha especialidade da oferta, Bioquímica Clínica.
  • A especialidade que maior redución de prazas sufriu foi Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo, que perdeu 5, pasando de 10 a 5.
  • A especialidade que maior diminución no número de postos sufriu foi tamén Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo, que subiu 1779, pasando de esgotarse no 3432 a esgotarse no 1653.
  • A especialidade que maior incremento de prazas sufriu foi Medicina Familiar e Comunitaria, que gañou 5, pasando de 88 a 93.
  • A especialidade que maior aumento no número de postos sufriu foi Reumatoloxía, que baixou 2380, pasando de esgotarse no 1076 a esgotarse no 3456.

Ningún comentario:

Publicar un comentario