What Does the Spleen Do? (Que fai o bazo?)


Moito Harvard e moito conto, mais nós na USC sabemos perfectamente que é o que fai o bazo. Grazas Alberto por me pasares o vídeo!

Tradución da letra:
Os pulmóns fan whoosh,
axúdanche a respirar.
Os riles filtran, fante mexar.
O intestino dixere
toda a comida
e convértea en caca.
O corazón énchese
con moito sangue,
bombéao fóra facendo lub dub dub.
Mais hai unha cousa
que ninguén sabe...
Que fai o bazo?

Ring-ding­-ding­-ding-­dingeringeding!
Gering­-ding-­ding­-ding­-dingeringeding­!

Gering-­ding-­útero masculino secreto!
Que fai o bazo?
Wa­-pa­-pa­-pa-­pa-­pa-­pow!
Wa-­pa-­pa-­pa-pa-­pa-­pow!

Wa­-pa-pa-pa-poderes máxicos!
Que fai o bazo?
Hatee-­hatee-­hatee-­ho!
Posibelmente unha lingua de reposto!
Hatee-­hatee-­hatee-­ho!
Que fai o bazo?
Joff­-tchoff-­tchoffo-­tchoffo­-tchoff!
Tchoff­-tchoff-­tchoffo-­tchoffo­-tchoff­!
Joff­-tchoff-­tchoff-
aleta vestixial!
Que fai o bazo?

Grandes veas azuis,
ganglios linfáticos,
moito sangue
en moitos buracos,
a túa forma semella o Brasil
e a túa textura é tan emocionante.
A túa polpa é vermella,
tan fermosa
como un ril disfrazado.
Se podes vivir
sen o teu bazo,
pode o teu bazo vivir sen ti-­ou-ou-­ou-­ou?
You-­ou-­ou-­ou-­ou?
You-­ou-­ou-­ou-­ou?

Como podería o teu bazo vivir sen ti-­ou-ou-­ou-­ou?
You-­ou-­ou-­ou-­ou?
You-­ou-­ou-­ou-­ou?

Que fai o bazo?

Jacha-­chacha­-chacha­-chow!
Chacha-­chacha-­chacha-­chow!

Almacenamento para os teus dentes extra!
Que fai o bazo?
Fraka-­kaka-­kaka-­kaka-­kow!
Fraka-kaka-kaka-
facendo bebés!
Fraka-kaka-kaka-bebés bebés!
Que fai o bazo?
A-­hee-­ahee ha­hee!
A-­hee-­ahee ha­hee!
A-­hee-­ahee ha-
terceiro ollo!
Que fai o bazo?
A­-oo-­oo-­oo-­ooo!
A­-oo-­oo-­oo-­ooo!

Que fai o bazo?

O segredo do bazo,
antigo misterio,
algures detrás do estómago
sei que te estás a agachar
Cal é o teu papel?
Saberémolo algún día?
Será sempre un misterio
que é o que fas?
Es o meu órgano gardián
agachado no peritoneo
Que é o que fas?
Saberémolo algún día?
Quero...
Quero...
Quero sabelo!

—Pode ser que filtre o sangue?
—Non, meu, iso é unha parvada.
—Xa...

Ningún comentario:

Publicar un comentario