Día 16: Mononucleose

Mononucleose s. f.
(do ár. maimun "macaco" + lat. nucleum "núcleo" + suf. gr. -ōsis "proceso infeccioso")
Doenza infecciosa caracterizada pola presenza de macacos no núcleo celular.

Fig. 1. Imaxe de mocroscopía electrónica onde se pode observar claramente a invasión nuclear.

Ningún comentario:

Publicar un comentario